Feeds:
Artikkelit
Kommentit

Archive for the ‘Opiksi ja ojennukseksi’ Category

Terveydenhuollon tietoa semanttisen webin teknologioita hyväksikäyttäen tarjoava TerveSuomi.fi -portaali on avattu tänään.  TerveSuomi  on helppokäyttöinen julkishallinnon ja järjestöjen yhteinen terveystiedon portaali, joka perustuu  webbitekniikoille, jotka mahdollistavat tarkemman ja älykkäämmän tiedonhaun. Kun sisällöt varustetaan yhtenäisillä metatiedoilla, koneet osaavat yhdistää toisiinsa kuuluvia asioita yhteen. Näin palvelua käyttävä saa tarkempaa täsmätietoa sekalaisten hakutulosten sijaan.

TerveSuomi-portaalin hakukone hakee vain verkostossa mukana olevien luotettavien tiedontuottajien sisältöjä.  Semanttinen web mahdollistaa sen, että vältetään päällekkäistä työtä, kun yhdessä paikassa  tehtyä sisältöä voidaan hyödyntää toisissa järjestelmissä. Tiedon tuotantoa voidaan hajauttaa useille tiedontuottajille ja yhdistää tulokset käyttäjille helpommin löydettäviksi ja mielekkäiksi kokonaisuuksiksi.

TerveSuomi-portaalin ylläpidosta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja sen rakentamista on rahoittanut sosiaali- ja terveysministeriö. Sisällöntuotantoon osallistuu THL:n lisäksi: Työterveyslaitos, Suomi.fi-palvelu, Valtiokonttori, UKK-instituutti, Evira, Alko, Lääkäriseura Duodecim, Savonia AMK, Terveyden edistämisen keskus, A-klinikkasäätiö, Suomen Mielenterveysseura, Nyyti ry., Suomen Sydänliitto, Suomen Diabetesliitto ja Väestöliitto.

– Mervi

Mainokset

Read Full Post »

nature Eigenfactor

[Klikkaa kuvaa]

Impact factoreilla tutkijat ovat jo vuosia tottuneet mittaamaan lehtien paremmuutta ja haluttavuutta ja kirjastot ovat turvautuneet impakti-vertailuihin tehdessään päätöksiä tilattavista lehdistä. Impakteilla on hyvät ja huonot puolensa ja rankkeerausta on usein arvosteltu sen vinoutumista. Mutta impaktit ovat olleet tähän saakka lähes ainoa tapa mitata lehtien ”paremmuutta”: Mitä korkeampi impaki, sitä tärkeämmäksi lehti on katsottu ja mitä tärkeämpi lehti, sitä halukkaammin juuri niihin on haluttu kirjoittaa.

Nyt on kuitenkin käytettävissä muitakin mittareita, esimerkiksi Eigenfactor, joka käyttää lehden tärkeyttä mittaamaan Googlen PageRank algorimia. Eigenfactor tarjoaa lisäksi mielenkiintoisia grafiikoita viittaussuhteista. Kuvassa on esimerkiksi grrafisesti esitetty Natute-lehteen tulevat viittaukset ja Naturen tekemät viittaukset (=citation flow). Nuolen koko kuvaa viittausten määrää ja väri virran suuntaa. Visualizing information flow in science tarjoaa paljon mielenkiintoista grafiikkaa.

Kirjaston kannalta käyttökelpoista tietoa löytyy Cost effectiveness -tietokannasta, joka tarjoaa mielenkiintoista tietoa lehdistä kustannus-hyöty -näkökannalta. Esimerkki gerontologian alan lehtien cost-effectiveness -listauksesta.

Katso tietokannan Information ja saat kuvaukset tietokannan ominaisuuksista. FAQ vastaa nopeasti peruskysymyksiin.

Lisätietoa eri mittaustavoista.

– Mervi

Read Full Post »